Wie zijn wij 2017-12-05T15:43:58+00:00

Wie zijn wij

Binnen Team4Talent wordt er gewerkt vanuit 3 verschillende functies:

 Vakleerkracht: 

Is actief in de gymzalen tijdens het bewegingsonderwijs van basisscholen. Samen met groepsleerkrachten worden lessen gegeven om zo het bewegingsonderwijs naar een hoger niveau te tillen. Hiernaast kan de vakleerkracht ondersteuning bieden ten aanzien van bewegingsonderwijs gerelateerde onderwerpen zoals: nieuwe les ideeën, workshops, jaarplannen en doorgaande leerlijnen.

Sportconsulent:

Is een bruggenbouwer tussen verenigingen en scholen. Zorgt voor ondersteuning op beleidsmatig niveau bij verenigingen. Koppelt bijvoorbeeld verenigingen aan scholen in de vorm van clinics om zo meer kinderen aan het sporten te krijgen en voor nieuwe leden te zorgen voor de vereniging.

Sportbuurtwerker:

De sportbuurtwerker legt de focus op de doelgroep jeugd. Hierbij activeert hij de doelgroep door te sporten. Tevens levert de sportbuurtwerker ook een actieve bijdrage aan de organisatie en uitvoering van activiteiten van Team4Talent. De sportbuurtwerker is continue zichtbaar actief in de wijk en heeft nauwe contacten met jongerenwerkers en wijkmanagers. De sportbuurtwerker  organiseert sportactiviteiten tijdens de tussen schoolse opvang en na schoolse opvang uren om de kinderen naar een gezonde leefstijl te brengen.