Home 2017-12-05T17:51:39+00:00

Team4Talent

Gemeente Pijnacker – Nootdorp

De gemeente Pijnacker-Nootdorp neemt deel aan de landelijke regeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’. De regeling heeft ten doel om meer scholen met sport- en cultuuraanbod te realiseren, het sport- en cultuuraanbod voor de jeugd uit te breiden en sportverenigingen te versterken. Hiervoor worden combinatiefunctionarissen ingezet: medewerkers die bij één werkgever in dienst zijn maar voor minimaal twee sectoren werken (onderwijs, sport en/of cultuur). Middels de inzet van combinatiefunctionarissen wordt getracht de volgende visie na te streven:

Jeugdige inwoners in Pijnacker-Nootdorp krijgen de mogelijkheid om op te groeien in een veilige, leuke en leerzame leefomgeving, waar talenten ontwikkeld worden en waar het goed en gezellig wonen, leren en leven is.  Sport, bewegen en cultuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Door het opzetten van een samenwerking tussen organisaties die belang zien in het creëren c.q. het versterken van deze leefomgeving wordt een duurzame infrastructuur gerealiseerd.

Door de inzet van combinatiefunctionarissen op en rondom de scholen, in de buurten en wijken en bij de verenigingen worden gestelde doelen daadwerkelijk gerealiseerd.

Het doel van de regeling is tevens sociale samenhang, integratie en participatie in de buurt te creëren en achterstanden bij de jeugd te verminderen.

De combinatiefunctionarissen worden ingezet om een samenhangend aanbod te realiseren aan de hand van vier thema’s, te weten:

  • Sportieve en Gezonde School
  • Culturele School
  • Actieve Buurt
  • Sterke Vereniging

Sport en cultuur voor iedereen

Ben jij ook graag sportief of actief bezig? Of heb je meer interesse in activiteiten op maatschappelijk en/of cultureel gebied? Voor alle jeugdige inwoners van Pijnacker-Nootdorp en Delfgauw ontwikkelt en organiseert Team4Talent een veelzijdig activiteiten-aanbod binnen de gemeente waaraan iedereen kan meedoen.

Voorop staat dat we met de inwoners willen werken aan betrokkenheid om gezamenlijk een fijne en sociale leefomgeving te creëren waar iedereen zijn vrije tijd zinvol kan besteden. Wil je meedoen aan onze activiteiten of heb je zelf leuke ideeën en plannen voor nieuwe activiteiten? Neem contact op met Team4Talent en laat het ons weten!

 

 

Wilt u maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u dan hier in!